Inskripsjoner

Vi tilbyr inskripsjoner av navn på eksisterende gravstein. Det er flere muligheter i forbindelse med inskripsjon av nytt navn. Ønsker du at navnet skal påføres på forsiden under ett eller flere andre navn? Ønsker du å slipe ned forsiden og starte på nytt med samme stein?
Som oftest når vi skal foreta en inskripsjon, blir gravsteinen først syrevasket for å fjerne all smuss og forurensing. Ofte er det et ønske fra kunden at vi samtidig pusser opp tidligere navn på steinen slik at nytt og gammelt navn ser like pene ut.